menu MENU
Qing Qu
1301 Beal AvenueAnn Arbor, MI 48109-2122

Student Collaborators

PhD Students (listed in alphabetical order)

Siyi Chen
(Since Fall’ 22)

Pengyu Li (Since Fall’22)

Soo-Min Kwon
(Since Fall’22, co-advising with Laura Balzano)

Xiao Li (Since Winter’21)

Huijie Zhang (Since Fall’22)

Xiang Li (Since Winter’22)

Alec Xu (Since Fall’23)

Can Yaras
(Since Fall’21, co-advising with Laura Balzano)

Postdoc (listed in alphabetical order)

Dogyoon Song
(Since Fall’22, co-working with Al Hero)

Ismail Alkhouri
(Since Summer’23, co-working with ‪Sai Ravishankar & Rongrong Wang)

Peng Wang
(Since Winter’22, co-working with Laura Balzano)

Yutong Wang
(Since Summer’22, co-working with Wei Hu & PC Ku)

Master & Undergraduate Students

Jiyi Chen
(MS UMich, Since Winter’23)

Zekai Zhang
(BS Tsinghua, Since Summer’23)

Yifu Lu
(BS UMich, Since Winter’23)

Angela Peng
(Since Summer’23)

Minzhe Guo
(BS UMich, Since Summer’23)

Group Alumni

Saaketh Medepalli
(BS UMich’23, now MS at CMU)

Jiahao Qiu
(BS UM-SJTU’22, now PhD at Princeton)

Xinyu Lu
(BS UM-SJTU’22, now MS at CMU)

Jingjing Qian
(Visiting Student’23, PhD McMaster U)

Zhexin Wu
(MS UM’21, now PhD at ETH)

Research Collaborators

Laura Balzano
(UMich, ECE)

Pei-Cheng Ku
(UMich, ECE)

Xiao Li
(CUHK Shenzhen)

John Wright
(Columbia EE)

Zhihui Zhu
(OSU CSE)

Carlos Fernandez-Granda
(NYU Courant & CDS)

Sheng Liu
(Stanford U.)

Yi Ma
(UC Berkeley & HKU)

Liyue Shen
(UMich ECE)

Wei Hu
(UMich CSE)

Zhongming Liu
(UMich BME)

Saiprasad Ravishankar
(MSU, CMSE&BME)

Chong You
(Google Research)